top of page

LIPOLYS - FETTBORTTAGNING MED INJEKTION

Injektion med Belkyra

Belkyra är en individuellt anpassad injicerbar behandling som smälter bort fettceller under hakan s.k. dubbelhaka. Belkyra ger också uppstramning av huden i området. Den verksamma substansen är oxicholsyra som injiceras med en tunn nål in i fettkudden.

 

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en hälsosam vikt och livsstil.

Belkyra är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan och som gradvis kan förbättra utseendet på hakprofilen. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. 

Vi injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. 

  • Ett behandlingstillfälle tar ca 20 – 30 minuter.

  • Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

  • I de allra flesta fall behövs 3-4 behandlingar, men ibland krävs 5-6 behandlingar. Du får information om det sannolika antalet vid din konsultation.

  • Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Dubbelhaka

FRÅGOR & SVAR

GÖR DET ONT?

Ja, utan bedövning upplever de flesta att det gör ont.

FÖRE BEHANDLING

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

EFTER BEHANDLING

 Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

bottom of page