LIPOLYS - FETTBORTTAGNING MED INJEKTION

Injektion med Belkyra, Desoface eller Desobody

 • TID

  40 min

 • ANTAL

  3 - 6 behandlingar med minst 6 veckors intervall

 • RISKER

  Övergående svullnad, ömhet, blåmärke, känselbortfall i området. 

 • INDIKATION

  Oönskade fettdepåer, exempelvis haka

Belkyra är en individuellt anpassad injicerbar behandling som smälter bort fettceller under hakan s.k. dubbelhaka. Belkyra ger också uppstramning av huden i området. Den verksamma substansen är oxicholsyra som injiceras med en tunn nål in i fettkudden.

 

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en hälsosam vikt och livsstil.

Belkyra är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan och som gradvis kan förbättra utseendet på hakprofilen. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. 

Vi injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. 

 • Ett behandlingstillfälle tar ca 20 – 30 minuter.

 • Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

 • I de allra flesta fall behövs 3-4 behandlingar, men ibland krävs 5-6 behandlingar. Du får information om det sannolika antalet vid din konsultation.

 • Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Dubbelhaka

FRÅGOR & SVAR

GÖR DET ONT?

Ja, utan bedövning gör det mycket ont.

FÖRE BEHANDLING

Innan behandling är det viktigt med en konsultation.

Om du har en väldigt uttalad dubbelhaka eller mycket slapp överskottshud är sannolikt Belkyra inte den rätta behandlingen för dig. 

Vi går tillsammans igenom dina förutsättningar, vilket resultat du eftersträvar och vilka effekter vi kan uppnå.

EFTER BEHANDLING

 Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

CERTIFIERAD - DIN TRYGGHET

 

Certifierad för estetisk injicering är förbehållen legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (dvs enbart läkare, tandläkare och sjuksköterskor). Syftet är att Du ska känna dig helt trygg med att den certifierade behandlaren besitter rätt kompetens att behandlingen därmed håller håller hög kvalitet för din säkerhet.

 
ETISKT KONTRAKT
 

Med hjälp av ett etiskt kontrakt har den certifierade undertecknat och förbundit sig att följa ett antal etiska punkter, däribland att fortlöpande delta i utbildningar inom området, upprätthålla kontinuitet i antalet behandlingar för att säkerställa praktiska färdigheter samt arbeta med godkända och vetenskapligt väldokumenterade produkter.

Läs mer

 
Karlstad Hudklinik

Järnvägsgatan 10, plan 2

652 25 Karlstad

Sverige

+46 (0)54 - 671 57 20

info@karlstadhudklinik.se 

 

BETALSÄTT 

Betalkort

Swish

Delbetalning via Svea Ekonomi

Ingen kontanthantering

 • Facebook
 • Instagram