LIPOLYS - FETTBORTTAGNING MED INJEKTION

Injektion med Belkyra, Desoface eller Desobody

Belkyra är en individuellt anpassad injicerbar behandling som smälter bort fettceller under hakan s.k. dubbelhaka. Belkyra ger också uppstramning av huden i området. Den verksamma substansen är oxicholsyra som injiceras med en tunn nål in i fettkudden.

 

Att man har en dubbelhaka kan ha olika orsaker; åldrande, genetik eller viktuppgång. För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en hälsosam vikt och livsstil.

Belkyra är en injektionsbehandling som riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan och som gradvis kan förbättra utseendet på hakprofilen. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. 

Vi injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. 

  • Ett behandlingstillfälle tar ca 20 – 30 minuter.

  • Dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

  • I de allra flesta fall behövs 3-4 behandlingar, men ibland krävs 5-6 behandlingar. Du får information om det sannolika antalet vid din konsultation.

  • Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på dina individuella behov.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Dubbelhaka

FRÅGOR & SVAR

GÖR DET ONT?

Ja, utan bedövning gör det mycket ont.

FÖRE BEHANDLING

Innan behandling är det viktigt med en konsultation.

Om du har en väldigt uttalad dubbelhaka eller mycket slapp överskottshud är sannolikt Belkyra inte den rätta behandlingen för dig. 

Vi går tillsammans igenom dina förutsättningar, vilket resultat du eftersträvar och vilka effekter vi kan uppnå.

EFTER BEHANDLING

 Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Före-efter-belkyra-dubbelhaka
Före-efter-belkyra-dubbelhaka

Före-efter-belkyra-dubbelhaka2
Före-efter-belkyra-dubbelhaka2

Före-efter-belkyra-dubbelhaka
Före-efter-belkyra-dubbelhaka

1/2