COOLSHAPING - Cryolipolysis

FETTFRYSNING - HUR FUNGERAR DET?

 

Fettfrysning även kallad cryolipolys med Coolshaping är en vetenskapligt bevisad metod för att reducera antal fettceller i det behandlade området. Envisa fettdepåer på kroppen såsom på magen, in- & utsida lår och kärlekshandtag kan vara svårt att få bort även med bra kost och träning. Fettfrysning med Coolshaping är ett icke kirurgisk alternativ till att få bort dessa!

Vad som händer är att vi med Coolshaping fryser ner valt område på kroppen till -10 grader. Kylan skadar fettcellerna (men inte omgivande vävnad) och fettsyrorna inne i fettcellen kristalliseras vilket leder till naturlig celldöd. Kroppen kommer sedan transportera bort de eliminerade fettcellerna på naturlig väg, en process som fortsätter upp till 3 - 6 månader efter behandlingen.

Det är också så lång tid det tar innan man kan se det slutgiltiga resultatet. Dock kan man redan efter 4-6 veckor märka av en förändring, en del kan se resultat redan efter 2-3 veckor. 

 

För bästa effekt rekommenderar 3 behandlingar av samma område med minst 8 veckors mellanrum. Vi rekommenderar också kolhydratfattig kost och daglig motion för att öka effekten ytterligare. Dessutom blir ju hela du piggare och starkare!Behandlingsområden

Mage
Kärlekshandtag
In- & utsida lår

Vader
Rygg

Armar

KnänFÖRVÄNTAT RESULTAT 
 

I genomsnitt kommer upp till 20% av fettcellerna i det behandlade området att elimineras. Det är vetenskapligt bevisat att de fettceller som dör av behandlingen inte kommer tillbaka (dock kan de kvarvarande fettcellerna i området fortfarande bli större om du går upp i vikt). Exakt hur mycket som kommer att försvinna är inget vi kan förutse eller garantera. Allt beror på hur mottaglig just din kropp och dina fettceller är. En del upplever att det är mer än 20%, en del mindre. 

Många behandlade upplever att det behandlade området sedan har mindre benägenhet att bli större om man går upp i vikt.


BIVERKNINGAR? 
 

Enligt de vetenskapliga studier som gjorts av fettfrysning finns det inga långsiktiga risker eller komplikationer av behandlingen. 

Man kan få blåmärken och en del upplever "stickningar" i det behandlande området men det försvinner efter några dagar upp någon vecka eller två. 

KONTRAINDIKATIONER? 
 

Man får inte göra en coolshape behandling om man har följande diagnoser: 

Raynauds sjukdom
Gravid el ammar
Svår diabetes
Nyopererad
Köldallergi/extrem köldkänslighet
Försämrad leverfunktion
Hepatit C
Cirkulationsrubbningar
Bråck

Coolshape vs Coolsculptning?

Behandlingstid

70 minuter

 

Antal behandlingar

Vi rekommenderar behandlingar per område

 

Risker                        

Rodnad, blåmärken  

 

Pris

Se prislista

Konsultation

Hos oss får du alltid gratis konsultation där vi berättar om behandlingen och du får möjlighet att ställa frågor.

Om Behandlingen

  • Facebook
  • Instagram