top of page

FETTFRYSNING

(CRYOLIPOLYSIS)

Fettfrysning även kallad cryolipolys med Z-Lipo är en vetenskapligt bevisad metod för att reducera antal fettceller i det behandlade området.

Fettfrysning även kallad cryolipolys med Z-Lipo är en vetenskapligt bevisad metod för att reducera antal fettceller i det behandlade området.

Envisa fettdepåer på kroppen såsom under hakan, på magen, in- & utsida lår och kärlekshandtag kan vara svårt att få bort även med bra kost och träning. Fettfrysning är ett icke kirurgisk alternativ till att få bort dessa!

Med Z-Lipo fryser vi ned behandlat område på till -10 grader. Kylan skadar fettcellerna (men inte omgivande vävnad) och fettsyrorna inne i fettcellen kristalliseras vilket leder till naturlig celldöd. Kroppen kommer sedan transportera bort de eliminerade fettcellerna på naturlig väg, en process som fortsätter upp till 3 - 6 månader efter behandlingen.

Det är också så lång tid det tar innan man kan se det slutgiltiga resultatet. Dock kan man redan efter 4-6 veckor märka av en förändring, en del kan se resultat redan efter 2-3 veckor. 

 

För bästa effekt rekommenderar vi 2-3 behandlingar av samma område med minst 8 veckors mellanrum. Vi rekommenderar också kolhydratfattig kost och daglig motion för att öka effekten ytterligare. Dessutom blir ju hela du piggare och starkare!

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Haka

FRÅGOR & SVAR

Kan alla göra en fettfrysning?

Nej, man får inte göra en Z-Lipo behandling om man har följande

tillstånd eller diagnoser:

Obescitas/fetma, Raynauds sjukdom, gravid el ammar, svår diabetes, nyopererad, köldallergi/extrem köldkänslighet, försämrad leverfunktion,

Hepatit C, cirkulationsrubbningar eller bråck/rektusdistas.

 

FÖRE BEHANDLING

Behandlingen bör föregås av en konsultation.

EFTER BEHANDLING

Enligt de vetenskapliga studier som gjorts av fettfrysning finns det inga långsiktiga risker eller komplikationer av behandlingen. Man kan få blåmärken och en del upplever "stickningar" i det behandlande området men det försvinner efter några dagar upp någon vecka eller två.

bottom of page