Behandling av Röda blodkärl

Röda/brustna blodkärl
Ytliga blodkärl uppstår oftast i ansiktet eller på benen. De är mer estetiskt störande än medicinskt besvärande och kan i princip drabba vem som helst, oavsett ålder och kön. Orsakerna till uppkomsten är mycket varierande. Graviditeter, hormonella förändringar, statiska arbeten, förfrysning, solande eller hårda slag kan också bidra till utveckling av kärlförändringar.

Kan alla blodkärl behandlas?
Bäst fungerar lasermetoden på ytliga blodkärl i ansiktet. På benen används metoden med fördel på tunna kärl, d.v.s. mindre än 0.5 mm i diameter. För kärl med större diameter får man det bästa resultatet om man kompletterar med injektionsbehandling. I princip kan de flesta hudproblem med röd färg behandlas, d.v.s. brustna blodkärl, kärlmissbildningar, röd näsa, diffus rodnad och eldsmärken. Däremot kan inte åderbråck behandlas.

 

Behandlingsreaktioner under och efter behandling med Nd:YAG-laser?
Behandlingen i sig känns ungefär som ett nålstick efter varje ljuspuls, hur mycket beror på flertal faktorer så som hur mycket pigment finns i huden mm. En del tycker att det känns som om en gummisnodd spänns mot huden, men vanligen är behandlingen inte särskilt besvärande. Genom att metoden i sig bygger på att kärlen hettas upp får man normalt en viss brännskada och därigenom svullnad och rodnad.

Detta försvinner dock inom ett par dagar. I en del fall kan vattenblåsor uppkomma, viktigt är då att man INTE river på blåsorna då infektionsriken ökar och därigenom risk för ärrbildningar. En blåmärkesliknande missfärgning kan uppkomma i vissa fall vilken kvarstår i några veckor för att sedan försvinna.

Även temporära pigmentförändringar kan uppkomma vilka kan vara av två slag, vita eller bruna. Om man t ex behandlar långt ett blodkärl på låret så kan man få en brunaktig pigmentlinje istället för kärlet. Denna linje försvinner dock med tiden vilket ett kärl inte gör.

Man bör vänta med att sola i minst 4 veckor efter behandling.

 

Behandlingstid

20-30 minuter

 

Antal behandlingar

Antalet behandlingar beror på placering och blodkärl som skall behandlas.

Kliniska studier har bekräftat att 2-4 behandlingar brukar krävas och att dessa sker med ca 1 månads mellanrum.

Resultat ser man dock redan efter första behandlingstillfället.

 

Risker                        

-

 

Pris

Se prislista

Konsultation

Vi vill att du bokar en gratis konsultation där vi berättar om behandlingen och du får möjlighet att ställa frågor innan du bokar in själva behandlingen.

Du behöver inte komma till kliniken för konsultation. Du kan istället boka in en telefonkonsultation.

Om Behandlingen

  • Facebook
  • Instagram