Behandling av Rosacea

Rosacea kan vara mycket irriterande för den som drabbas. Rosacea är hudinflammation. Vad som orsakar inflammationen är inte helt klarlagt, men beror antagligen på arv och miljö. En behandling med IPL kan hjälpa till att minska symtomen.

Hur fungerar en behandling med IPL?

Korta säkra stötar av IPL-ljus riktas mot huden. Systemet filtrerar ljuset för a säkerställa de våglängder som absorberas av hemaglobinet i blodet i dina kärl. Ljuset omvandlas till värme som förstör proteinet i kärlväggen, vilket leder till att kärlen gradvis försvinner efter behandling. För att säkerställa bästa möjliga överföring läggs ett tunt lager gel på huden innan behandlingen.

 

Vad kan behandlas?

Den vanligaste behandlingen tar hand om den diffusa rodnaden som finns i ett tidigt stadium av rosacea, men individuella kärl som utvecklas i ett senare stadium kan också behandlas. Behandlingar är mest effektiva på patienter med ljus hud som inte är solbränd vid tidpunkten för behandling. Om huden är mindre solbränd blir kontrasten mellan blodkärlet och bakgrundsfärgen på huden större, vilket gör behandlingen enklare. 

Behöver jag vidta särskilda försiktighetsåtgärder före och efter behandling?
Det är viktigt att undvika solbränna (sol, solarium eller brun-utan-sol-produkter) före och under behandlingsperioden. Annars kommer din solbrända hud att absorbera mer ljus, vilket gör behandlingen mindre effektiv och bekväm. Det är också en god idé att undvika rökning i 4 timmar före behandling. Generellt är ingen speciell vård nödvändig efter behandlingen, men personer med känslig hud kan lägga på en kall kompress på det behandlade området direkt efter behandlingen eller använda en salva föreskriven av läkare. Efter behandlingen bör du undvika solexponering i 30 dagar, även om det inte finns några tecken på inflammation i det behandlade området. Använd solskydd (minst SPF 30) om solexponering inte kan undvikas.

Gör det ont?

Ingen bedövning krävs och många patienter beskriver behandlingen som praktiskt taget smärtfri, som en snärt från en gummisnodd på huden, följt av en värmekänsla liknande den du känner e er en dag på stranden.

Hur kan jag veta att IPL-behandling med Nodlys från Ellipse är säker och effektiv?

Kliniska prövningar som dokumenterar Ellipse säkerhet och effektivitet har genomförts av ledande läkare innan behandlingen lanserades och detta publicerades i respekterade och rekommenderade medicinska tidskrifter. Du är välkommen att se dessa vetenskapliga publikationer på Ellipse webbsida www.ellipse. com.

 

Behandlingstid

15 - 20 minuter

 

Antal behandlingar

Antalet behandlingar beror på placering och blodkärl som skall behandlas.

Kliniska studier har bekräftat att 2-4 behandlingar brukar krävas och att dessa sker med ca 1 månads mellanrum.

Resultat ser man dock redan efter första behandlingstillfället.

 

Risker                        

-

 

Pris

Se prislista

Konsultation

Vi vill att du bokar en gratis konsultation där vi berättar om behandlingen och du får möjlighet att ställa frågor innan du bokar in själva behandlingen.

Du behöver inte komma till kliniken för konsultation. Du kan istället boka in en telefonkonsultation.

Om Behandlingen

  • Facebook
  • Instagram