Tear Trough - Avancerad

Tear Trough

- Avancerad Nivå -

Utbildare:

Kathrin Mörtel, klinikchef och sjuksköterska

Motiveras av att få bidra till att lyfta branschen till högre estetiska och kvalitativa nivåer.

Anna Huss, bitr. klinikchef och sjuksköterska

Oslagbar läppexpert med motto att alltid göra sitt bästa oavsett vad. Resultatet blir magi!

Målgrupp:

Leg. sjukvårdspersonal

Innehåll:

Teori & praktik

Model & produkter

Certifikat & Khk-forum

Pris: 12 000kr (ex. moms)

Innehåll

AVANCERAD BEHANDLING

På den här utbildningsnivån fokuserar vi på en av de svåraste injektionsbehandlingar som görs på en klinik.

Efter utbildningen blir du medlem i vårt KHK-forum med tillgång till material och handledning för din fortsatta utveckling

Tear Trough är en avancerad behandling.
Det krävs lång erfarenhet för lyckade och långvariga resultat
TEORI

Anatomi & åldrande

Reaktion & komplikation

Hyalase & migrering

Konsultation & bedömning

Tekniker & produkter

Grundlig teori-
genomgång
PRAKTIK

Anna & Kathrin visar olika tekniker på enklare till mer utmanande typer av "tear trough" - modeller.

Deltagare övar på varsin modell i enskilda rum.

Praktisera på olika modeller med olika tekniker
PRAKTISKT

Anmälan:

Via formuläret nedan.

Endast 10 platser.

Din plats är garanterad i samband med betalning.

Boende:

Vi hjälper gärna till att rekommendera hotell om du önskar.

Kommunikationer:

Värna miljön, ta tåget! Kliniken ligger 100m från tågstationen.

Lunch och fika ingår.

Välkommen till Karlstad!

Anmälan
Boende
Transport